за Христос

Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче и всички жени излязоха след нея с тъпанчета и започнаха хора,

Слушай Изход 15:20
Изход 15:20

Препратки:

Други преводи на Изход 15:20: