за Христос

Господ е сила моя, песен моя.
И стана мой Спасител;
Той е мой Бог и ще Го прославя,
Бог на бащите ми и ще Го превъзнеса.

Слушай Изход 15:2
Изход 15:2

Препратки:

Други преводи на Изход 15:2: