за Христос

Ще ги въведеш и насадиш в хълма на Твоето наследство,
на мястото, Господи, което Си приготвил за Свое обиталище,
в светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха.

Слушай Изход 15:17
Изход 15:17

Препратки:

Други преводи на Изход 15:17:

Ще ги въведеш и насадиш на планината на Своето наследство; на мястото, ГОСПОДИ, което си приготвил за Свое обиталище; в светилището, Господи, което ръцете Ти поставиха.
/Верен 2002/
Ще ги въведеш и насадиш в хълма на Твоето наследство,
на мястото, Господи, което си приготвил за Свое обиталище,
в светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха.
/Библейско общество 2000/
Ще ги въведеш и насадиш в хълма - Твоето наследство,
На мястото, Господи, което си приготвил за Свое обиталище,
В светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха.
/Протестантски 1940/
Заведи го и го настани в планината на Твоето притежание, на мястото, което Ти, Господи, си направил Свое жилище, в светилището, което Твоите ръце, Владико, са създали!
/Православен/
Ще го въведеш и насадиш в гората на наследието си,
Мястото, Господи, което си приготвил за свое обиталище,
Светилището, Господи, което ръцете ти поставиха.
/Цариградски/
Thou shalt bring them in, and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O LORD, which thou hast made for thee to dwell in, in the Sanctuary, O LORD, which thy hands have established.
/KJV/