за Христос

Страх и трепет ще ги обземе;
чрез великата Ти мишца ще станат неподвижни като камък.
Докато замине народът Ти, Господи,
докато замине народът, който Си придобил.

Слушай Изход 15:16
Изход 15:16

Препратки:

Други преводи на Изход 15:16:

Страх и трепет ще ги нападне, от величието на ръката Ти ще се вкаменят, докато премине народът Ти, ГОСПОДИ, докато премине народът, който Ти си придобил.
/Верен 2002/
Страх и трепет ще ги обземе;
чрез великата Ти мишца ще станат неподвижни като камък.
Докато замине народът ти, Господи,
докато замине народът, който си придобил.
/Библейско общество 2000/
Страх и трепет ще нападне на тях;
Чрез великата Ти мишца ще станат неподвижни като камък.
Догде заминат людете ти, Господи,
Догде заминат людете, които си придобил.
/Протестантски 1940/
Нека нападне върху им страх и ужас; от силата на Твоята мишца да онемеят като камък, докле премине Твоят народ, Господи, докле премине тоя народ, който Ти си придобил.
/Православен/
Страх и трепет ще нападне на тях:
От величината на мишцата ти ще окаменеят
Доде замине народът ти, Господи,
Доде замине този народ който си придобил.
/Цариградски/
Fear and dread shall fall upon them; by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone; till thy people pass over, O LORD, till the people pass over, which thou hast purchased.
/KJV/