за Христос

Тогава ще се уплашат едомските първенци;
трепет ще обземе моавските първенци;
всички жители на Ханаан ще се стопят.

Слушай Изход 15:15
Изход 15:15

Препратки:

Други преводи на Изход 15:15: