за Христос

С милостта Си ще водиш народа, който си изкупил;
упътил Си ги със силата Си към святото Си обиталище.

Слушай Изход 15:13
Изход 15:13

Препратки:

Други преводи на Изход 15:13: