за Христос

Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете?
Кой е подобен на Тебе, величествен в святост,
страховит, за да Те прославят, правещ чудеса?

Слушай Изход 15:11
Изход 15:11

Препратки:

Други преводи на Изход 15:11: