за Христос

Победни песни на Моисей и Мариам
Тогава Моисей и израелтяните запяха тази песен на Господа:
Ще пея на Господа, защото е величествен;
коня и ездача му хвърли в морето.

Слушай Изход 15:1
Изход 15:1

Препратки:

Други преводи на Изход 15:1:

Тогава Мойсей и израилевите синове пяха тази песен на ГОСПОДА, като говориха с тези думи: Ще пея на ГОСПОДА, защото е превъзвишен, коня и ездача му хвърли в морето!
/Верен 2002/
Тогава Моисей и израелците запяха тази песен на Господа:
Ще пея на Господа, защото е величествен;
коня и ездача му хвърли в морето.
/Библейско общество 2000/
Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи: -
Ще пея Господу, защото славно възтържествува;
Коня и ездача му хвърли в морето.
/Протестантски 1940/
Тогава Моисей и Израилевите синове изпяха на Господа тая песен, думайки: да възпея Господа, защото се славно прослави; коня и ездача му хвърли в морето.
/Православен/
Тогаз възпя Моисей и Израилевите синове тази песен Господу; и говориха и рекоха: -
Ще пея Господу, защото се прослави славно:
Коня и ездеца му хвърли в морето.
/Цариградски/
Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and spake, saying, I will sing unto the LORD, for he hath triumphed gloriously: the horse and his rider hath he thrown into the sea.
/KJV/