за Христос

Заповядай на израелтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето; срещу Веелсефон ще се разположите на стан близо до морето.

Слушай Изход 14:2
Изход 14:2

Препратки:

Други преводи на Изход 14:2:

Заповядай на израилевите синове да се върнат и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигдол и морето. Срещу Веелсефон да се разположите на стан близо до морето.
/Верен 2002/
Заповядай на израелците да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето; срещу Веелсефон ще се разположите на стан близо до морето.
/Библейско общество 2000/
Заповядай на израилтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето; срещу Веелсефон ще се разположите на стан близо до морето.
/Протестантски 1940/
кажи на синовете Израилеви да свият и да се разположат на стан пред Пихахирот, между Мигдол и морето, пред Ваал-Цефон; срещу него се разположете на стан при морето.
/Православен/
Кажи на Израилевите синове да се върнат и да се разположат в стан пред Пиаирот, между Мигдол и морето: срещу Веелсефон ще се разположите в стан близу до морето.
/Цариградски/
Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baalzephon: before it shall ye encamp by the sea.
/KJV/