за Христос

А когато фараонът се приближи, израелтяните видяха, че египтяните идваха след тях; и израелтяните се уплашиха много и извикаха към Господа.

Слушай Изход 14:10
Изход 14:10

Препратки:

Други преводи на Изход 14:10:

А когато фараонът се приближи, израилевите синове повдигнаха очи и ето, египтяните идваха след тях. И израилевите синове се уплашиха много и извикаха към ГОСПОДА.
/Верен 2002/
А когато Фараон се приближи, израелците видяха, че египтяните идваха след тях; и израелците се уплашиха много и извикаха към Господа.
/Библейско общество 2000/
А когато се приближи Фараон, израилтяните подигнаха очи, и, ето, египтяните идеха подир тях; и израилтяните, твърде много уплашени, извикаха към Господа.
/Протестантски 1940/
И когато фараонът наближи, Израилевите синове се озърнаха, и ето - египтяни идат подире им: Израилевите синове се уплашиха твърде много и извикаха към Господа,
/Православен/
И когато приближи Фараон, Израилевите синове дигнаха очи, и, ето, Египтяните идеха след тях; и убояха се твърде; и извикаха Израилевите синове към Господа.
/Цариградски/
And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the LORD.
/KJV/