за Христос

Изход 14:1-9   

1 Преминаване през Червено море
Тогава Господ каза на Моисей:
2 Заповядай на израелтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето; срещу Веелсефон ще се разположите на стан близо до морето.
3 Защото фараонът ще каже за израелтяните: Те са се изгубили в земята; пустинята ги е затворила.
4 И Аз ще закоравя сърцето на фараона и той ще започне да ги преследва; но Аз ще се прославя над фараона и над цялата му войска и египтяните ще познаят, че Аз съм Господ. И израелтяните направиха така.
5 А когато египетският цар получи известие, че народът е побегнал, сърцето на фараона и служителите му се обърна против този народ и казаха: Какво е това, което направихме, че пуснахме Израел да не ни работи вече?
6 Затова фараонът впрегна колесницата си и събра войската си при себе си;
7 взе и шестстотин бойни колесници, както и всички египетски колесници, с началници над всичките.
8 И Господ закорави сърцето на египетския цар фараон, така че той преследваше израелтяните (защото израелтяните бяха излезли с дръзновение оттам),
9 и египтяните се спуснаха след тях - всички коне и колесници на фараона, конниците му и войската му, и ги настигнаха, разположени на стан близо до морето, пред Пиаирот, срещу Веелсефон.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40