за Христос

Изход 14   

1 Преминаване през Червено море
Тогава Господ каза на Моисей:
2 Заповядай на израелтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето; срещу Веелсефон ще се разположите на стан близо до морето.
3 Защото фараонът ще каже за израелтяните: Те са се изгубили в земята; пустинята ги е затворила.
4 И Аз ще закоравя сърцето на фараона и той ще започне да ги преследва; но Аз ще се прославя над фараона и над цялата му войска и египтяните ще познаят, че Аз съм Господ. И израелтяните направиха така.
5 А когато египетският цар получи известие, че народът е побегнал, сърцето на фараона и служителите му се обърна против този народ и казаха: Какво е това, което направихме, че пуснахме Израел да не ни работи вече?
6 Затова фараонът впрегна колесницата си и събра войската си при себе си;
7 взе и шестстотин бойни колесници, както и всички египетски колесници, с началници над всичките.
8 И Господ закорави сърцето на египетския цар фараон, така че той преследваше израелтяните (защото израелтяните бяха излезли с дръзновение оттам),
9 и египтяните се спуснаха след тях - всички коне и колесници на фараона, конниците му и войската му, и ги настигнаха, разположени на стан близо до морето, пред Пиаирот, срещу Веелсефон.
10 А когато фараонът се приближи, израелтяните видяха, че египтяните идваха след тях; и израелтяните се уплашиха много и извикаха към Господа.
11 Те казаха на Моисей: Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, че ни изведе от Египет?
12 Не ти ли казвахме същото в Египет: Остави ни; нека работим на египтяните? Защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята.
13 А Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви до века.
14 Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.
15 Тогава Господ каза на Моисей: Защо викаш към Мене? Кажи на израелтяните да вървят напред.
16 А ти вдигни жезъла си и простри ръката си над морето, и го раздели, и израелтяните ще преминат през морето по сухо.
17 И Аз ще закоравя сърцето на египтяните и ще влязат в морето след тях; и ще се прославя над фараона, над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му.
18 И когато се прославя над фараона, над колесниците му и над конниците му, египтяните ще познаят, че Аз съм Господ.
19 Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израелевото множество, се вдигна и дойде зад тях; облачният стълб пред тях се вдигна и застана зад тях,
20 и дойде между Египетското и Израелевото множество; за едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така че едните не се приближиха до другите през цялата нощ.
21 И така, Моисей протегна ръката си над морето; и Господ предизвика оттеглянето на морето цялата онази нощ от силен източен вятър и в морето се яви суша, и водите се раздвоиха.
22 Така израелтяните влязоха сред морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна.
23 А египтяните, всички коне на фараона, колесниците и конниците му - като ги подгониха, влязоха след тях сред морето.
24 Но в утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб към египетската войска и смути войската на египтяните;
25 Той извади колелата от колесниците им и те се теглеха мъчно, така че египтяните казаха: Да бягаме от Израел, защото Йехова воюва за тях против египтяните.
26 Тогава Господ каза на Моисей: Протегни ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им.
27 И така, Моисей протегна ръката си над морето и призори морето се върна на мястото си; а като бягаха египтяните пред него, Господ помете египтяните сред морето.
28 Защото водите се върнаха на мястото си и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла след тях в морето; не остана нито един войник от тях.
29 А израелтяните минаха през морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна.
30 Така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните; и израелтяните видяха египтяните мъртви по морския бряг.
31 Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните; и народът се уплаши от Господа и повярваха в Господа и на слугата Му Моисей.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40