за Христос

Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън, с главата му, краката му и дреболиите му.

Слушай Изход 12:9
Изход 12:9

Препратки:

Други преводи на Изход 12:9: