за Христос

През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат.

Слушай Изход 12:8
Изход 12:8

Препратки:

Други преводи на Изход 12:8: