за Христос

И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израелтяните, събрани в домовете си, да го заколят привечер.

Слушай Изход 12:6
Изход 12:6

Препратки:

Други преводи на Изход 12:6: