за Христос

И така, в същия онзи ден Господ изведе израелтяните от Египетската земя според подразделенията на тяхното войнство.

Слушай Изход 12:51
Изход 12:51

Препратки:

Други преводи на Изход 12:51: