за Христос

Това е нощ, определена за бдения, защото Господ ги изведе от Египетската земя; това е онази нощ, която всички израелтяни през всичките си поколения трябва особено да пазят за Господа.

Слушай Изход 12:42
Изход 12:42

Препратки:

Други преводи на Изход 12:42:

Това е нощ, която трябва да се пази за ГОСПОДА, защото ги изведе от египетската земя; това е онази нощ на ГОСПОДА, която трябва да се пази от всичките израилеви синове във всичките им поколения.
/Верен 2002/
Това е нощ, определена за бдения, защото Господ ги изведе от Египетската земя; това е онази нощ, която всички израелци, през всичките си поколения, трябва особено да пазят за Господа.
/Библейско общество 2000/
Това е нощ, която е за особено опазване за Господа, загдето ги изведе из Египетската земя; това е оная нощ, която всичките израилтяни, във всичките си поколения, трябва особено да пазят за Господа.
/Протестантски 1940/
Това е нощ на бдение Господу за извеждането им от Египетската земя; тая същата нощ е бдение Господу за всички синове Израилеви в родовете им.
/Православен/
Тази е нощ която трябва да се варди за Господа, защото ги изведе из Египетската земя: тази е оная нощ Господня която трябва да се варди от всичките Израилеви синове в родовете им.
/Цариградски/
It is a night to be much observed unto the LORD for bringing them out from the land of Egypt: this is that night of the LORD to be observed of all the children of Israel in their generations.
/KJV/