за Христос

И в самия край на четиристотин и тридесетте години цялото Господне войнство излезе от Египетската земя.

Слушай Изход 12:41
Изход 12:41

Препратки:

Други преводи на Изход 12:41: