за Христос

А времето, което израелтяните прекараха като пришълци в Египет, беше четиристотин и тридесет години.

Слушай Изход 12:40
Изход 12:40

Препратки:

Други преводи на Изход 12:40: