за Христос

Изход 12:37-39,43-51   

37 Излизане от Египет през пасхалната нощ
И така, израелтяните се вдигнаха от Рамзес за Сокхот, на брой около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен семействата.
38 Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък - овце и говеда.
39 А от тестото, което носеха от Египет, изпекоха безквасни пити; защото не беше втасало, понеже ги пропъдиха от Египет и те нямаха време да си приготвят ястие.
43 И Господ каза на Моисей и Аарон: Ето закона за Пасхата: Никой чужденец да не яде от нея;
44 обаче всеки роб, купен с пари, да яде от нея, след като бъде обрязан.
45 Никой пришълец или наемник да не яде от нея.
46 Вътре в къщата да бъде изядено агнето; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от него да не строшите.
47 Цялото общество израелтяни да я пазят.
48 И ако някой чужденец живее като заселник между теб и поиска да пази Пасхата на Господа, нека се обрежат всичките му мъжки представители и тогава нека да я спазва; той ще бъде като местен жител. Но никой необрязан не бива да яде от нея.
49 Един закон ще има за местния жител и за чужденеца, който е заселник между вас.
50 И всички израелтяни направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон.
51 И така, в същия онзи ден Господ изведе израелтяните от Египетската земя според подразделенията на тяхното войнство.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40