за Христос

Излизане от Египет през пасхалната нощ
И така, израелтяните се вдигнаха от Рамзес за Сокхот, на брой около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен семействата.

Слушай Изход 12:37
Изход 12:37

Препратки:

Други преводи на Изход 12:37: