за Христос

А израелтяните бяха постъпили, както Моисей беше казал, като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи;

Слушай Изход 12:35
Изход 12:35

Препратки:

Други преводи на Изход 12:35: