за Христос

И народът вдигна тестото си, преди още да е втасало, като носеха на рамена нощвите, обвити в дрехите си.

Слушай Изход 12:34
Изход 12:34

Препратки:

Други преводи на Изход 12:34: