за Христос

Също египтяните настояваха пред народа, за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото си казаха: Ние всички измираме.

Слушай Изход 12:33
Изход 12:33

Препратки:

Други преводи на Изход 12:33: