за Христос

Изход 12:31-36,40-42   

31 Тогава фараонът повика Моисей и Аарон през нощта и каза: Станете и вие, и израелтяните, излезте изсред народа ми и идете, послужете на Йехова, както поискахте,
32 подкарайте и овцете, и стадата си, както поискахте, и идете, и благословете и мен.
33 Също египтяните настояваха пред народа, за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото си казаха: Ние всички измираме.
34 И народът вдигна тестото си, преди още да е втасало, като носеха на рамена нощвите, обвити в дрехите си.
35 А израелтяните бяха постъпили, както Моисей беше казал, като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи;
36 и Господ беше дал на народа да спечели доверието на египтяните, така че те бяха им дали колкото искаха. Така те обраха египтяните.
40 А времето, което израелтяните прекараха като пришълци в Египет, беше четиристотин и тридесет години.
41 И в самия край на четиристотин и тридесетте години цялото Господне войнство излезе от Египетската земя.
42 Това е нощ, определена за бдения, защото Господ ги изведе от Египетската земя; това е онази нощ, която всички израелтяни през всичките си поколения трябва особено да пазят за Господа.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40