за Христос

Тогава фараонът повика Моисей и Аарон през нощта и каза: Станете и вие, и израелтяните, излезте изсред народа ми и идете, послужете на Йехова, както поискахте,

Слушай Изход 12:31
Изход 12:31

Препратки:

Други преводи на Изход 12:31:

И повика Мойсей и Аарон през нощта и каза: Станете и излезте изсред народа ми, и вие, и израилевите синове, и идете, послужете на ГОСПОДА, както казахте!
/Верен 2002/
Тогава Фараон повика Моисей и Аарон през нощта и каза: Станете и вие, и израелците, напуснете народа ми и идете, послужете на Йехова, както поискахте,
/Библейско общество 2000/
И повика Моисея и Аарона още през нощта та рече: Станете и вие и израилтяните, излезте изсред людете ми и идете, послужете на Иеова, както рекохте;
/Протестантски 1940/
Тогава повика (фараонът) Моисея и Аарона през нощта и (им) каза: станете, излезте изсред народа ми, както вие, тъй и синовете Израилеви, и идете, та извършете служба на Господа (вашия Бог), както говорихте;
/Православен/
И повика Моисея и Аарона през нощта и рече: Станете, излезте изсред людете ми, и вие и Израилевите синове; и идете та послужете на Иеова както рекохте;
/Цариградски/
And he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise up, and get you forth from among my people, both ye and the children of Israel; and go, serve the LORD, as ye have said.
/KJV/