за Христос

Посреднощ Господ порази всяко първородно същество в Египетската земя - от първородния на фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който беше в затвора, както и всяко първородно от добитъка.

Слушай Изход 12:29
Изход 12:29

Препратки:

Други преводи на Изход 12:29:

И в полунощ ГОСПОД порази всяко първородно в египетската земя, от първородния на фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който беше в затвора, и всяко първородно от добитъка.
/Верен 2002/
Посреднощ Господ порази всяко първородно същество в Египетската земя - от първородния на Фараон, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който беше в затвора, както и всяко първородно от добитъка.
/Библейско общество 2000/
И по среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитък.
/Протестантски 1940/
Около среднощ Господ порази всички първородни в Египетската земя, от първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всичко първородно у добитъка.
/Православен/
И около среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона който седеше на престола си до първородния на пленника който бе в затвора, и всичките първородни на скотовете.
/Цариградски/
And it came to pass, that at midnight the LORD smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon; and all the firstborn of cattle.
/KJV/