за Христос

ще отговорите: Това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, Който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони.

Слушай Изход 12:27
Изход 12:27

Препратки:

Други преводи на Изход 12:27:

тогава да отговорите: Това е жертва за Пасхата на ГОСПОДА, който отмина къщите на израилевите синове в Египет, когато порази египтяните, а нашите къщи спаси. Тогава народът се наведе и се поклони.
/Верен 2002/
Ще отговорите: Това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, Който отмина къщите на израелците в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони.
/Библейско общество 2000/
Ще отговорите: Това е жертва в спомен на минаването на Господа, който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава людете се наведоха и се поклониха.
/Протестантски 1940/
кажете (им): това е пасхална жертва Господу, Който отмина къщите на синовете Израилеви в Египет, когато поразяваше египтяни, а нашите къщи избави. - Тогава народът се наведе и се поклони.
/Православен/
ще отговорите: Това е жертва на пасхата за Господа; защото премина къщите на Израилевите синове в Египет когато той порази Египтяните, а нашите къщи избави. Тогаз людите се наведоха и се поклониха.
/Цариградски/
That ye shall say, It is the sacrifice of the LORD's passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses. And the people bowed the head and worshipped.
/KJV/