за Христос

Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието Си, ще пазите този обряд.

Слушай Изход 12:25
Изход 12:25

Препратки:

Други преводи на Изход 12:25: