за Христос

Изход 12:21-30   

21 Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Моисей повика всички Израелеви старейшини и им каза: Идете и си вземете по едно агне според семействата си и заколете пасхалното агне.
22 После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген, и с кръвта, която е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта.
23 Защото Господ ще мине да порази египтяните, а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази.
24 И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си.
25 Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието Си, ще пазите този обряд.
26 А когато децата ви попитат: Какво искате да кажете с този обряд?,
27 ще отговорите: Това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, Който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони.
28 И израелтяните отидоха и направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон.
29 Посреднощ Господ порази всяко първородно същество в Египетската земя - от първородния на фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който беше в затвора, както и всяко първородно от добитъка.
30 И фараонът стана през нощта, той и всичките му служители, и всички египтяни; и се понесе голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40