за Христос

Седем дни да не оставяте квас в къщите си, защото, който яде квасно, да бъде премахнат от обществото на израелтяните, бил той пришълец или местен.

Слушай Изход 12:19
Изход 12:19

Препратки:

Други преводи на Изход 12:19:

Седем дни да не се намира квас в къщите ви, защото всеки, който яде квасно, онази душа ще се изтреби от обществото на Израил, бил той пришълец, или местен жител.
/Верен 2002/
Седем дена да не оставяте квас в къщите си, защото който яде квасно, да бъде премахнат от обществото на израелците, бил той чужденец или местен.
/Библейско общество 2000/
Седем дена да се не намира квас в къщите ви; защото който яде квасно, оня човек ще се изтреби отсред обществото на израилтяните, бил той пришелец или туземец.
/Протестантски 1940/
Седем дни не бива да има квас в къщите ви, защото, който яде квасно, оная душа ще бъде изтребена из обществото (на синовете) на Израиля, бил той пришълец, или туземец.
/Православен/
Седем дни да се не намерва квас в къщите ви; защото който яде квасно, оназ душа ще се изтреби из Израилевото събрание, или бил пришлец или туземец.
/Цариградски/
Seven days shall there be no leaven found in your houses: for whosoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a stranger, or born in the land.
/KJV/