за Христос

От вечерта на четиринадесетия ден от първия месец до вечерта на двадесет и първия ден от месеца ще ядете безквасни хлябове.

Слушай Изход 12:18
Изход 12:18

Препратки:

Други преводи на Изход 12:18: