за Христос

На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден - друго свято събрание; никаква работа да не се върши през тези дни освен онова, което е нужно за ядене на всеки; само това може да вършите.

Слушай Изход 12:16
Изход 12:16

Препратки:

Други преводи на Изход 12:16:

На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден -- свято събрание. Никаква работа да не се върши в тях освен онова, което е нужно за ядене на всекиго; само това може да вършите.
/Верен 2002/
На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден - друго свято събрание; никаква работа да не се върши през тези дни, освен онова, което е нужно за ядене на всеки; само това може да вършите.
/Библейско общество 2000/
На първия ден ще имате свет събор, и на седмия ден свет събор; никаква работа да не се върши в тях, освен около онова, което е нужно за ядене на всеки; само това може да вършите.
/Протестантски 1940/
В първия ден да имате свещено събрание, и в седмия ден свещено събрание: никаква работа да се не върши в тия дни, освен онова, което трябва всекиму за ядене; само това можете да вършите.
/Православен/
И в първя ден ще бъде съзвание свето: и в седмия ден съзвание свето ще ви бъде: никаква работа да се не върши в тях, освен онова което трябва на всекиго человека да яде: това само ще вършите.
/Цариградски/
And in the first day there shall be an holy convocation, and in the seventh day there shall be an holy convocation to you; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you.
/KJV/