за Христос

Защото в онази нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно същество в Египетската земя - и човек, и животно; и ще извърша дела на съд против всички египетски богове; Аз съм Йехова.

Слушай Изход 12:12
Изход 12:12

Препратки:

Други преводи на Изход 12:12:

И в онази нощ Аз ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, от човек до животно; и ще извърша съд против всичките египетски богове. Аз съм ГОСПОД.
/Верен 2002/
Защото в онази нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно същество в Египетската земя - и човек, и животно; и ще извърша дела на съд против всички египетски богове; Аз съм Йехова.
/Библейско общество 2000/
Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Иеова.
/Протестантски 1940/
Аз пък същата тая нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ.
/Православен/
Защото тая нощ ще замина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, от человек до скот; и ще направя съдби против всичките Египетски богове: аз съм Господ.
/Цариградски/
For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgment: I am the LORD.
/KJV/