за Христос

И да не оставите нищо от него до сутринта; ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън.

Слушай Изход 12:10
Изход 12:10

Препратки:

Други преводи на Изход 12:10: