за Христос

(А Господ беше казал на Моисей: Фараонът няма да ви послуша, за да се умножат Моите чудни, непостижими дела в Египетската земя.

Слушай Изход 11:9
Изход 11:9

Препратки:

Други преводи на Изход 11:9: