за Христос

А против израелтяните, против човек или животно, нито куче ще излае, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните.

Слушай Изход 11:7
Изход 11:7

Препратки:

Други преводи на Изход 11:7:

А против израилевите синове, от човек до животно, дори куче няма да поклати езика си, за да познаете, че ГОСПОД прави разлика между египтяните и Израил.
/Верен 2002/
А против израелците, против човек или животно, нито куче ще излае, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелците.
/Библейско общество 2000/
А против израилтяните, против човек или животно, нито куче няма да поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израилтяните.
/Протестантски 1940/
а у Израилевите синове нийде куче език няма да помръдне нито против човек, нито против добитък, за да познаете, каква разлика прави Господ между египтяни и между израилтяни.
/Православен/
А нито куче няма да поклати езика си против синовете Израилеви, от человек до скот; за да познаете че Господ направи разлика между Египтяните и Израиляните.
/Цариградски/
But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast: that ye may know how that the LORD doth put a difference between the Egyptians and Israel.
/KJV/