за Христос

И по цялата Египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв.

Слушай Изход 11:6
Изход 11:6

Препратки:

Други преводи на Изход 11:6: