за Христос

и всеки първороден в Египетската земя ще умре - от първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която мели с ръчната мелница, и до всяко първородно от добитъка.

Слушай Изход 11:5
Изход 11:5

Препратки:

Други преводи на Изход 11:5:

и всяко първородно в египетската земя ще умре -- от първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и всяко първородно от добитъка.
/Верен 2002/
и всеки първороден в Египетската земя ще умре - от първородния на Фараон, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която мели с ръчната мелница, и до всяко първородно от добитъка.
/Библейско общество 2000/
и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от добитъка.
/Протестантски 1940/
и ще умре всеки първороден син в Египетската земя от първородния син на фараона, който седи на престола си, до първородния син на робинята, която е на мелницата, и всичко първородно от добитъка;
/Православен/
и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараона който седи на престола си до првородния на рабинята която е на воденицата, и всичко първородно на скотовете.
/Цариградски/
And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the first born of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
/KJV/