за Христос

И Моисей и Аарон бяха извършили всички тези чудеса пред фараона, но Господ беше закоравил сърцето на фараона и той не беше пуснал израелтяните от земята си.)

Слушай Изход 11:10
Изход 11:10

Препратки:

Други преводи на Изход 11:10:

И Мойсей и Аарон извършиха всички тези знамения пред фараона, но ГОСПОД закорави сърцето на фараона, и той не пусна израилевите синове от земята си.
/Верен 2002/
И Моисей и Аарон бяха извършили всички тези чудеса пред Фараон, но Господ беше закоравил сърцето на Фараон и той не беше пуснал израелците от земята си.)
/Библейско общество 2000/
И Моисей и Аарон бяха извършили всички тия чудеса пред Фараона; но Господ беше закоравил сърцето на Фараона, и той не беше пуснал израилтяните из земята си).
/Протестантски 1940/
Моисей и Аарон направиха всички тия (личби и) чудеса пред фараона, но Господ ожесточи сърцето на фараона, и той не пусна Израилевите синове от земята си.
/Православен/
А Моисей и Аарон направиха всичките тези знамения пред Фараона: но Господ ожесточи Фараоновото сърдце: и не пусна Израилевите синове из земята си.
/Цариградски/
And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh: and the LORD hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.
/KJV/