за Христос

(А Господ беше казал на Моисей: Още една напаст ще нанеса на фараона и на Египет, след което той ще ви пусне оттук; но когато ви пусне, ще ви пропъди окончателно оттук.

Слушай Изход 11:1
Изход 11:1

Препратки:

Други преводи на Изход 11:1:

А ГОСПОД каза на Мойсей: Още една язва ще нанеса на фараона и на Египет и след това той ще ви пусне оттук. Когато ви пусне, съвсем ще ви изпъди оттук.
/Верен 2002/
(А Господ беше казал на Моисей: Още едно поражение ще нанеса на Фараон и на Египет, след което той ще ви пусне оттук; но когато ви пусне, ще ви изгони окончателно оттук.
/Библейско общество 2000/
(А Господ беше казал на Моисея: Още една язва ще нанеса на Фараона и на Египет, подир което ще ви пусне от тука; когато ви пусне, съвсем ще ви изпъди от тука.
/Протестантски 1940/
И рече Господ на Моисея: още една пораза ще пратя на фараона и на египтяни; след това той ще ви пусне оттука; и когато да (ви) пуща, с бързина ще ви изпъди оттука.
/Православен/
И рече Господ Моисею: Още една язва ще нанеса на Фараона и на Египет: после ще ви пусне от тука: като ви пусне ще ви изпъди съвсем от тука.
/Цариградски/
And the LORD said unto Moses, Yet will I bring one plague more upon Pharaoh, and upon Egypt; afterwards he will let you go hence: when he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether.
/KJV/