за Христос

Изход 11   

1 (А Господ беше казал на Моисей: Още една напаст ще нанеса на фараона и на Египет, след което той ще ви пусне оттук; но когато ви пусне, ще ви пропъди окончателно оттук.
2 И така, кажи на народа и нека всеки израелтянин поиска от съседа си и всяка израелтянка от съседката си сребърни и златни вещи.
3 А Господ беше дал на народа да спечелят доверието на египтяните. При това Моисей беше станал много почитан човек в Египетската земя пред фараоновите служители и пред народа.)
4 Моисей каза на фараона: Така говори Господ: Около полунощ Аз ще мина през Египет;
5 и всеки първороден в Египетската земя ще умре - от първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която мели с ръчната мелница, и до всяко първородно от добитъка.
6 И по цялата Египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв.
7 А против израелтяните, против човек или животно, нито куче ще излае, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните.
8 Всички твои служители ще дойдат при мене, ще се поклонят пред мен и ще кажат: Излез ти с целия народ, който те следва. И след това ще изляза. И Моисей излезе от фараоновия дворец много разгневен.
9 (А Господ беше казал на Моисей: Фараонът няма да ви послуша, за да се умножат Моите чудни, непостижими дела в Египетската земя.
10 И Моисей и Аарон бяха извършили всички тези чудеса пред фараона, но Господ беше закоравил сърцето на фараона и той не беше пуснал израелтяните от земята си.)
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40