за Христос

Изход 10:21-27   

21 Тогава Господ каза на Моисей: Протегни ръката си към небето, за да настане тъмнина по Египетската земя - тъмнина, която е толкова гъста, че може да се пипа.
22 Моисей протегна ръката си към небето; и настана гъста тъмнина по цялата Египетска земя за три дни.
23 Хората не се виждаха един друг и за три дни никой не можа да помръдне от мястото си, но в жилищата на всички израелтяни беше светло.
24 Тогава фараонът повика Моисей и каза: Идете и се поклонете на Йехова; само овцете ви и говедата ви нека останат; а семействата ви нека отидат с вас.
25 Но Моисей отговори: Обаче ти трябва да ни позволиш да извършим и жертвоприношения и всеизгаряния, за да пожертваме на Господа, нашия Бог;
26 така че и добитъкът ни ще дойде с нас; няма да остане зад нас нито едно животно, защото от добитъка трябва да вземем, за да пожертваме на Господа, нашия Бог; и когато пристигнем там, няма да има с какво да послужим на Господа.
27 Но Господ закорави сърцето на фараона и той не склони да ги пусне.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40