за Христос

Идващият Цар - Месия
Радвай се много, сионова дъще;
възклицавай, йерусалимска дъще;
ето, твоят цар иде при тебе;
Той е праведен и спасява,
кротък и възседнал на осел.
Да! На осле, рожба на ослица.

Слушай Захария 9:9
Захария 9:9

Препратки:

Други преводи на Захария 9:9:

Радвай се много сионска дъще, викай от радост, ерусалимска дъще! Ето, твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител, смирен, и яздещ на магаре, и на магаренце, рожба на магарица.
/Верен 2002/
Радвай се много, сионова дъще;
възклицавай, йерусалимска дъще;
ето, твоят цар идва при теб;
Той е праведен и спасява,
кротък и възседнал на осел.
Да! На осле, рожба на ослица.
/Библейско общество 2000/
Радвай се много синова дъщерьо;
Възклицавай, ерусалимска дъщерьо;
Ето, твоят цар иде при тебе;
Той е праведен, и спасява,
Кротък, и възседнал на осел,
Да! на осле, рожба на ослица.
/Протестантски 1940/
Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница.
/Православен/
Радвай се много, дъщи Сионова;
Възклицавай, дъщи Ерусалимска:
Ето, Царят ти иде при тебе:
Той е праведен, и спасява,
Кротък, и седнал на осел,
И на ждребе син на подяремница.
/Цариградски/
Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
/KJV/