за Христос

Аскалон ще види и ще се уплаши;
и Газа - и ще се наскърби много;
и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше;
царят ще погине от Газа
и Аскалон няма да бъде населен.

Слушай Захария 9:5
Захария 9:5

Препратки:

Други преводи на Захария 9:5:

Аскалон ще види и ще се уплаши, и Газа - и ще се разтрепери много, и Акарон - защото очакването му ще се посрами. И царят ще погине от Газа и Аскалон няма да се насели.
/Верен 2002/
Аскалон ще види и ще се уплаши;
и Газа - и ще се наскърби много;
и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше;
царят ще погине от Газа
и Аскалон няма да бъде населен.
/Библейско общество 2000/
Аскалон ще види и ще се уплаши;
И Газа, и ще се наскърби много;
И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше,
Царят ще погине от Газа,
И Аскалон няма да се насели.
/Протестантски 1940/
Това ще види Аскалон и ще се ужаси, Газа - и ще затрепери силно, и Екрон; защото ще се засрами надеждата му: няма да има цар в Газа, и Аскалон няма да се насели.
/Православен/
Ще види Аскалон и ще се уплаши,
И Газа, и ще се оскърби много,
И Акарон, защото ще се посрами заради чакането си.
И ще погине царят от Газа,
И Аскалон няма да се насели.
/Цариградски/
Ashkelon shall see it, and fear; Gaza also shall see it, and be very sorrowful, and Ekron; for her expectation shall be ashamed; and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited.
/KJV/