за Христос

Захария 9   

1 Бъдещото царство на Месия. Съд над околните народи
Господнето слово, изявено за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск (защото Господните очи са върху всички хора, както и върху всички Израелеви племена),
2 още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.
3 Тир си съгради крепост
и натрупа сребро като пръст
и чисто злато като калта по пътищата.
4 Ето, Господ ще го изтощи
и ще порази силата му по морето.
И той ще бъде погълнат от огън.
5 Аскалон ще види и ще се уплаши;
и Газа - и ще се наскърби много;
и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше;
царят ще погине от Газа
и Аскалон няма да бъде населен.
6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот;
и Аз ще прекратя гордостта на филистимците.
7 Ще отнема кръвта от устата им
и гнусотиите - измежду зъбите им;
и който остане, ще бъде и той за нашия Бог
и ще бъде като хилядник в Юда,
и Акарон - като йевусеца.
8 Около дома Си ще разположа Своя стан в защита против войска,
за да не премине някой или се върне;
и никой насилник няма вече да замине през тях,
защото сега видях с очите си.
9 Идващият Цар - Месия
Радвай се много, сионова дъще;
възклицавай, йерусалимска дъще;
ето, твоят цар иде при тебе;
Той е праведен и спасява,
кротък и възседнал на осел.
Да! На осле, рожба на ослица.
10 Аз ще изтребя колесница от Ефрем
и кон от Йерусалим
и ще бъде отсечен бойният лък;
Той ще говори мир на народите;
и владението Му ще бъде от море до море
и от Ефрат до земните краища.
11 А колкото до теб, Израелю, по причина на кръвта
на сключения от тебе завет с Мен
Аз изведох затворниците ти
от безводния ров.
12 Върнете се в крепостта,
вие, обнадеждени затворници;
още днес възвестявам,
че ще ти отплатя двойно;
13 защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,
ще сложа Ефрем като стрела;
и ще възбудя децата ти, Сионе,
против твоите деца, Гърцио,
и ще те направя като меч на силен мъж.
14 Господ ще се яви над тях
и стрелата Му ще излезе като мълния;
и Господ Йехова ще затръби
и ще върви с южни вихрушки.
15 Господ на Силите ще ги защитава;
и те ще погълнат противниците
и ще ги повалят с камъни от прашка;
и ще пият, ще вдигат шум като от вино
и ще се изпълнят като паница,
като ъглите на жертвеника.
16 И в онзи ден Господ, техният Бог, ще ги избави
като Свой народ, за да бъдат Негово стадо;
понеже ще бъдат като камъни на корона,
блестящи над земята Му.
17 Защото колко велика е благостта Му
и колко голяма - красотата Му!
Житото ще направи момците да цъфтят,
а младото вино - девиците.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14