за Христос

Захария 8:3,4,5,7,8,12,13,21,22   

3 Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам сред Йерусалим; и Йерусалим ще се нарече град на Истината и хълм на Господа на Силите, Святия хълм.
4 Така казва Господ на Силите: Още ще стоят старци и баби в йерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост.
5 И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета, играещи по пътищата му.
7 Така казва Господ на Силите: Ето, Аз ще отърва народа Си от източната страна и от западната страна;
8 и като ги доведа, те ще се заселят сред Йерусалим; и ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог в истина и правда.
12 Защото ще има семе, както във време на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава плодовете си и небето ще дава росата си; и на останалите от този народ ще дам да наследят всички тези неща.
13 И както бяхте предмет на проклятие между народите, доме Юдов и доме Израелев, така ще ви избавя, че да станете предмет на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви.
21 и жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: Нека отидем незабавно да искаме Господнето благоволение и да потърсим Господа на Силите. Ще отида и аз.
22 Да! Много племена и силни народи ще дойдат, за да търсят Господа на Силите в Йерусалим и да искат Господнето благоволение.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14