за Христос

Захария 6   

1 Видение за четири колесници
И пак повдигнах очите си и погледнах, и, ето, четири колесници излизаха отсред две планини; а планините бяха медни.
2 В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница - черни коне,
3 в третата колесница - бели коне, а в четвъртата колесница - пъстри и сиви коне.
4 Тогава проговорих на ангела, който говореше с мене: Кои са тези, господарю мой?
5 И ангелът ми отговори: Тези са четирите небесни духа, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стоели.
6 Черните коне, които са в едната колесница, излизат към северната страна и белите излизат след тях; а пъстрите излизат към южната страна.
7 Но пепелявите, като излязоха, поискаха да отидат и да обходят света; и той им каза: Идете, обходете. И така те обходиха света.
8 Тогава ангелът извика към мен и ми говори: Виж, онези, които излизат към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.
9 Възвеличаване на първосвещеника Исус - предобраз на Отрасъла
И Господнето слово дойде към мен и каза:
10 От върналите се от плен, т. е. от Халдея, от Товия и от Йедайя, вземи и ела в същия ден, и влез в къщата на Йосия, Софониевия син, където дойдоха от Вавилон.
11 Да! Вземи от тях сребро и злато, направи корони и ги положи на главата на първосвещеника Исус, Йоседековия син;
12 и му говори:
Така говори Господ на Силите, Който казва:
Ето мъжа, чието име е Отрасъл;
той ще израсте от мястото си
и ще построи храма Господен.
13 Да! Той ще построи храма Господен;
и като приеме славата,
ще седне на престола си като управител;
ще бъде и свещеник на престола си;
и съвещание за установяване на мир ще има между двамата.
14 Короните ще бъдат дадени на Елема, на Товия, на Йедайя и на Хена, Софониевия син, за спомен в Господния храм.
15 И далечни народи ще дойдат и ще градят в Господния храм; и ще познаете, че Господ на Силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако послушате внимателно гласа на Господа, вашия Бог.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14