за Христос

Какво си ти, планино велика?
Пред Зоровавел - поле!
Той ще изнесе връхния камък
с възклицание: Благодат! Благодат на него!

Слушай Захария 4:7
Захария 4:7

Препратки:

Други преводи на Захария 4:7: