за Христос

И втори път му казах: Какви са тези две маслинени клончета, които през двата златни отвора изпразват от себе си маслото като злато?

Слушай Захария 4:12
Захария 4:12

Препратки:

Други преводи на Захария 4:12:

И проговорих втори път и казах: Какви са двете маслинови клончета, които са до двете златни цеви и изпразват от себе си маслото като злато?
/Верен 2002/
И втори път му казах: Какви са тези две маслинени клончета, които през двата златни отвора изпразват от себе си маслото като злато?
/Библейско общество 2000/
И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато?
/Протестантски 1940/
И пак почнах да говоря и му рекох: що значат двата маслинени клона, които през две златни тръбички изливат от себе си злато?
/Православен/
И отговорих втори път та му рекох: Що са двете ветви на маслините които през двете златни цеви испразднуват из себе си елея като злато?
/Цариградски/
And I answered again, and said unto him, What be these two olive branches which through the two golden pipes empty the golden oil out of themselves?
/KJV/